Posts Tagged ‘วิธีการเลือกซื้อสุนัข’

สุนัขมอลทีส

ว่าด้วยการหาซื้อสุนัขสักตัวมาเลี้ยง

ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากความชื่นชอบ สุนัขสายพันธุ์นั้น ๆ ก่อน แล้วค่อย ๆ หาข้อมูล หรืออาจจะเดินไปดูตามร้านขายสุนัข ปัจจุบันคนจะเริ่มต้นจากการค้นหาทาง Internet ก่อน เพราะสะดวก สามารถดูรูปภาพ ติดต่อผู้ขายได้ทันที แต่ปัญหาหลัก ๆ ของผู้ซื้อมือใหม่คือ จะขาดความรู้ด้านสายพันธุ์ของสุนัข ที่ตนเองต้องการ

Powered by WordPress